ARPA Consulting Tərəflərdən hər hansı birinin Müştəriyə təklif etdiyi mühəndislik, quraşdırma və s. avadanlıqların təchizatı və ya bu avadanlıqların istifadəsi kimi xidmətlər üçün TRUDOS şirkəti ilə Əməkdaşlıq Sazişi imzalayıb. TRUDOS və ARPA mühəndislik xidmətləri təqdim edərək, ən böyük və çətin məsələlərini həll etmək üçün qabaqcıl texnologiya və dünya təcrübəsindən istifadə edərək neft və qaz sənayesinə həll yolları təklif edəcəklər. TRUDOS və ARPA-nın təmin etdiyi fəaliyyətlər neft şirkətinin (SOCAR kimi) xüsusi ehtiyac və tələblərinə əsaslanan dəstək olacaq yoxlama, diaqnostika, təmizlik, istifadə müddətinin qiymətləndirilməsini və s. əhatə edəcək, lakin bunlarla məhdudlaşmır. Hədəfimiz TRUDOS ilə birlikdə Neft Emalı, Petrokimya və Ətraf Mühit Layihələri ilə əlaqəli Mühəndislik, Satınalma və İnşaat Nəzarəti və Layihə İdarəetmə Xidmətlərinə yönəlməkdir.

Buna görə aşağıdakı xidmətləri göstərməyə çalışırıq:

  • Neft və qaz sənayesi üçün müvafiq xidmətlərin göstərilməsi;
  • Neft və qaz sənayesinin texniki təcrübə və dəstəklə təminatı;
  • Tədarük ediləcək məhsulların hərtərəfli yoxlanılması üçün tənzimləmə;
  • Xidmətlərin məhsuldarlığını və keyfiyyətini artırmaq məqsədilə işçilər üçün təlimlərin keçirilməsi.