ARPA Consulting, Gəncə, Ağdam və Mingəçevirdən olan QHT-lərin fandrayzinq sahəsindəki fəaliyyətlərini inkişaf etdirmələri və təsirli nəticə əldə etmələri üçün dəstək verəcəkdir.

Layihənin icrası 3 mərhələyə bölünəcəkdir:

  1. Ehtiyacların qiymətləndirilməsi və təlim proqramının hazırlanması; 
  2. Onlayn təlimlərin keçirilməsi;
  3. Əldə edilmiş biliklərin həyata keçirilməsi və yekun hesabatın təqdim edilməsi zamanı iştirakçılara kömək etmək.