ARPA Consulting, ACWA Power tərəfindən Xızı və Qobustanda Külək İstilikləri Layihəsi üçün texniki-iqtisadi əsasların hazırlanması üçün uğurla işləyir. Topoqrafik tədqiqatların, geotexniki tədqiqatların və digər əlaqəli işlərin verilməsi ilə məhdud-laşmayan işlər.