ARPA Consulting, Tacikistandakı ilk layihəsini FCG International Ltd (Finlandi-ya) ilə birlikdə Pyanj Çayı Hövzəsi Su Ehtiyatlarının İdarə Edilməsi Layihəsi ilə bağlı həyata keçirir: Tədqiqat və Dizayn hazırlayan Layihə İcra Məsləhətçisi. Layihə, Tacikistanın Hidrometinə ekstremal hava hadisələrinin proqnozlaşdırılması və xəbərdarlığını yaxşılaşdırmaq üçün poten-sialın artırılmasında dəstək verəcəkdir. Layihə, Hydromet-in su ehtiyatlarının idarəetməsindəki inkişafları və PRB bölgəsindəki fəlakət risklərinin azaldıl-masını dəstəkləmək üçün daşqının proqno-zlaşdırılması və yerli daşqın xəbərdarlıqları qabiliyyətini inkişaf etdirəcəkdir. Layihə, yerli maraqlı tərəflər üçün daşqın barədə məlumatlandırma və hazırlıq təhsili verəcək, həmçinin ödənişli xidmətlərin marketinqi və satışı üçün uyğun bir iş mod-elini həyata keçirəcəkdir. Məlumat və proqnozlaşdırma məhsullarının satışı üçün bir sistem və platforma hazırlanacaq və kənd təsərrüfatı istehsalını və su ehtiyatlarının idarə olunmasını dəstəkləmək üçün PRB-nin əsas payçıları arasında ən azı bir yeni hava məlumatı məhsulu satılacaqdır. Yeni ofis binaları FIDIC təlimatlarına uyğun olaraq inşa ediləcəkdir.