AECOM və Urban Logics ilə birlikdə ARPA Consulting Düşənbə şəhəri üçün Yaşıl Şəhər Fəaliyyət Planının İnkişafı üzrə mar-aqlı layihə üzərində işlərə başladı. Düşənbə Bələdiyyəsi (“Şəhər” və ya “Müştəri”) şəhərin ətraf mühit problemlərin-in həlli üçün sistematik bir yanaşma ar-zusunda olduğunu bildirdi. Şəhər, Yaşıl Şəhər Fəaliyyət Planının (“GCAP”) hazır-lanması və həyata keçirilməsi yolu ilə həll ediləcək su, hava, torpaq və iqlim dəyişikliyi problemləri daxil olmaqla geniş bir sıra ekoloji problemlərin öhdəsindən gəlmək istəyir. GCAP, AYİB Yaşıl Şəhərlərin əsas vasitəsidir və geniş şəhər mühit problem-lərini əhatə edir. Bir şəhəri dörd əsas addımdan – a i) Yaşıl Şəhər ilkin xəttinin yaradılmasından, a ii) Yaşıl Şəhər Fəaliyyət Planının hazır-lanmasından, iii) həyata keçirilməsindən və iv) irəliləyiş və nəticələr barədə hesabat verməkdən ibarətdir. GCAP metodikası AYİB tərəfindən İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (“OECD”) və Yerli Ətraf Mühit Təşəbbüsləri Şurası (“ICLEI”) ilə birlikdə hazırlanmışdır. Bu sənəd zaman-zaman yenilənəcək və dəqiqləşdiriləcək, məsləhətçilər ən son versiyanın nə vaxt dərc edildiyi barədə məlumat veriləcəkdir.