“Sizin mühəndislik dünyanız”

Hər bir layihə detalların və əsas məlumatların öyrənilməsi ilə başlayır. Məlumatların əvvəlcədən qiymətləndirilməsi, sorğu və testlərin keçirilməsi, əsas elementlərin analizi və təsdiqi çox vacib amillərdir. İnformasiyanın mənbəyi, işin metodları və tətbiq olunan vasitələr ən yaxşı beynəlxalq təcrübə əsasında müəyyənləşmiş qaydalar, texniki tələb və normalar əsasında seçilir.