“Ən yaxşı təcrübəyə əsaslanan məsləhət”

İnstitutsional məsləhət layihələrində təcrübəmiz mükəmməl reputasiya və müştərilərlə qurulmuş əlaqələrə əsaslanır. Həyata keçirdiyimiz layihələr sosial yönümlüdür, qanunvericilik, sosial və iqtisadi inkişafa yönəlib.

Şirkətimiz ən yaxşı təcrübənin tətbiqi ilə dövlət və özəl sektorun imkanlarının və effektivliyinin inkişafını dəstəkləyir. Həm beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının, həm dövlətin maliyyələşdirdiyi layihələri, həmçinin fərdi təşəbbüsləri uğurla həyata keçiririk.

Biz hansı xidmətləri həyata keçiririk?

 • Texniki dəstək
 • İnstitutsional quruculuq
 • Əsas faəliyyət göstəricilərinin inkişafı
 • Potensialın gücləndirilməsi
 • Monitoring və qiymətləndirmə
 • Strategiya və biznes planlaşdırması
 • Performansın auditi
 • Dövlət sektorunda islahatlar
 • Sosial siyasət
 • Özəl sektor və kiçik və orta biznes
 • Qanunvericilik və hüquqi yardım xidmətləri
 • Aktivlərin idarə olunması

Bu sahələrdə iş təcrübəmiz var:

 • Ədliyyə və qanunvericilik
 • İqtisadi inkişaf
 • Dövlət maliyyəsi
 • Kiçik və orta biznes
 • Enerji
 • Sosial siyasət və işçi qüvvəsi
 • Təbii sərvətlər
 • Kənd təsərrüfatı və qida