Kənd Təsərrüfati

Kənd təsərrüfatı hər bir ölkənin iqtisadiyyatının əsas sferalarından biridir. Təcrübəmizə arxalanaraq, kənd təsərrüfatında texniki-iqtisadi əsaslandırmadan bazar strategiyasına qədər müxtəlif istiqamətlərdə həyata keçirilən kənd təsərrüfatı layihələrinə dəstək veririk.

Biz hansı xidmətləri həyata keçiririk?

Mühəndislik üzrə məsləhət və təftiş:

 • Suvarma və dəstək sistemlərinin dizaynı
 • Torpağın araşdırılması
 • Fermaların, suvarma və dəstək sistemlərinin və əlaqəli obyektlərin konsept dizaynı və planlaşdırılması
 • Torpaqların, fermaların və əlaqəli obyektlərin detallı dizaynı
 • Kənd təsərrüfatı layihələrinin texniki-iqtisadi əsaslandırması
 • Məshuldarlığın planlaşdırılması
 • Tikintiyə nəzarət
 • Keyfiyyətə nəzarət və keyfiyyət təminatı
 • Qurğu və avadanlıqların quraşdırılması və təftişi
 • SƏTƏM normalarının auditi və məsləhət

İnstitutsional Məsləhət:

 • Bazar araşdırması və analizi
 • Biznesin planlaşdırılması və strategiya
 • Müəssisələrin büdcəsinin hazırlanması, risk analizləri
 • Kənd təsərrüfat layihələrinin xərc və gəlirlərinin analizi
 • Qiymətləndirmə
 • Əmlak və layihələrin kompleks araşdırılması
 • Property and projects due diligence