Nəqliyyat, Dəniz Və Dəmiryolu

Nəqliyyat sektorunda təcrübəli şirkət kimi

Biz hansı xidmətləri həyata keçiririk?
Mühəndislik üzrə məsləhət:

 • Texniki-iqtisadi əsaslandırma
 • Yol və dəmiryolları infrastrukturunun dizaynı
 • Piyada keçidlərinin dizayn və quraşdırılması
 • Yol layihələrinin tikintisinə nəzarət
 • Dəmiryolu layihələrinin tikintisinə nəzarət
 • Layihələrin idarəolunması
 • Maya dəyəri və kəmiyyət miqdarının hesablanması
 • Təftiş və yoxlama
 • İstismar və nəzarət

İnstitutsional məsləhət:

 • İnstitutsional tikinti
 • İstismar və nəzarət
 • Aktivlərin idarəolunması