Ədliyyə Və Qanunvericilik

Komandamızın ədliyyə sektoruna bağlı layihələrlə iş üzrə geniş təcrübəsi var. Təcrübəmiz bunları əhatə edir:

 • Gender zorakılığı və gender məsələləri
 • Hüquqi təmsilçilik
 • Hüquqi yardım
 • Hüquqi yaxınlaşma
 • Qanunların hazırlanması
 • Ən yaxşı təcrübə
 • Məhkəmə sisteminin inkişafı
 • Monitoring və dəyərləndirmə
 • Strategiyalar və həll yolları
 • İnstitutsional quruculuq
 • Satınalmada dəstək