Şəhər Və Kəndlərin İnkişafı

Şəhər və kəndlərin inkişafı özünəməxsus bir sahədir. ARPA Consulting iqtisadi, sosial və ətraf mühit proqnozlarını əsas götürərək şəhər və kəndlərin kompleks inkişaf və Baş plan layihələrinin hazırlanmasına dəstək olur.

Biz hansı xidmətləri həyata keçiririk?

Mühəndislik üzrə məsləhət:

  • Texniki-iqtisadi əsaslandırma
  • Baş plan layihələrinə dəstək
  • 3D modelləşmə
  • Strategiyaya dəstək

İnstitutsional məsləhət:

  • Sosial sorğular
  • İqtisadi analizlər
  • Kommunikasiya strategiyası