Məişət Tullantilarinin İdarə Olunmasi

ARPA Consulting məişət tullantıları texnologiyası, onların idarəolunması, çirklənmiş ərazilər, geotexnika, geoloqiya, hidrologiya və ətraf mühit kimi sahələrdə mühəndislik üzrə məsləhət xidməti göstərir.

Biz hansı xidmətləri həyata keçiririk?
Mühəndislik üzrə məsləhət:

 • Texniki-iqtisadi əsaslandırma
 • Poliqonların dizaynı
 • Poliqonların və məişət tullantıları zavodlarının tikintisinə nəzarət
 • Maya dəyəri və kəmiyyət miqdarının hesablanması
 • Təftiş və yoxlama
 • İstimar və nəzarət
 • Məişət tullantıları layihələrinin idarəolunması

İnstitutsional məsləhət:

 • Strategiya
 • İqtisadi analiz, araşdırma
 • Biznesin planlaşdırılması
 • Məlumatların toplanması