Su və tullantı sularının təmizlənməsi qurğuları

Tullantı sularının təmizlənməsi ətraf mühitin qorunması ilə bağlı dünya üzrə atılan ən əsas addımlardan biri olmalıdır.  Bizim tullantı suların təmizlənməsi sahəsində təcrübəmiz və etibarlı avadanlıqlar təklif edən qurumlarla əməkdaşlığımız konteyner daşıyan qurğulardan tutmuş geniş miqyaslı təmizləmə zavodlarına qədər bütün sahələrdə müştərilərə xidmət edir.

ARPA Consulting müxtəlif konteyner sistemləri və su təmizləmə avadanlıqları istihsal edən Türkiyənin “BDK Aritma” şirkətinin rəsmi təmsilçisidir. http://www.bdkaritma.com/

ARPA Consulting tullantı suların təmizlənməsi qurğuları istehsal edən dünyada məşhur AlmaniyanınBioworks Verfahrenstechnik GmbH” şirkətinin rəsmi tərəfdaşıdır. https://www.bioworksgmbh.de

Həmçinin digər şirkətlərlə də əməkdaşlıq edir və aşağıdakı xidmətləri təklif edirik:

 • Çirkab suları və onların təmizlənməsi qurğuları
 • Konteyner sistemləri
 • Mexaniki kanalizasiya təmizlənməsi qurğuları
 • Sənaye kanalizasiyası təmizlənməsi qurğuları
 • Qida və maye tullantıları qurğuları
 • Ozon təmizlənməsi
 • SCADA sistemləri

Mövcud texnologiyalarımız bu sahələrdə ixtisaslaşıb:

 • Mexaniki emal
 • Qum və yağ çöküntülərinin təmizlənməsi
 • Yüksək təsirli aerasiya sistemləri
 • Təmizləmə və çöküntülərin çıxarılması qurğuları
 • Filtrasiya (qum, fabrik və membran filtrlər)
 • Ultrabənövşəyi radiasiya
 • Ozon qatının təmilənməsi
 • Qoxuların təmizlənməsi
 • Çöküntü və bataqlıqların təmizlənməsi

Biz hansı xidmətləri həyata keçiririk?

Mühəndislik üzrə məsləhət:

 • Layihələrin idarəolunması
 • Texniki-iqtisadi əsaslandırma və dizayn
 • Avadanlıqların yoxlanılması və çatdırılması
 • Quraşdırılma
 • Tikintiyə nəzarət
 • Təftiş və yoxlama
 • Təmir və reabilitasiya
 • İstismar və texniki xidmət

İnstitutsional məsləhət:

 • İqtisadi analiz
 • Biznesin planlaşdırma
 • Texniki-iqtisadi əsaslandırma