Dövlət Maliyyəsi

Bizim dövlət maliyyəsinin idarəolunması sahəsində göstərdiyimiz texniki dəstək gəlir və xərclər sferasına aid müxtəlif tərkibli layihələrin icrasını əhatə edir.

  • Dövlət sektorunda mühasibat sisteminə dəstək
  • Potensialın gücləndirilməsi
  • Dövlət satınalmalarına dəstək
  • Maliyyə layihələrinə girişə dəstək