Su təchizatı və sanitariya

İnstitutsional məsləhət:

Mütəxəssislərimiz texniki-iqtisadi məqsədəuyğunluq, sanitar gigiyeniya və yanğından mühafizə normaları, beynəlxalq standartlar və istehsal texnologiyasının tələblərini nəzərə almaqla, mürəkkəb layihələr həyata keçirir.

 • Su təchizatı və sanitar sistemlər
 • Suyun çatdırılması
 • Kanalizasiya drenajı
 • Su anbarlarının bölüşdürülməsi
 • Nasos stansiyaları

Biz hansı xidmətləri həyata keçiririk?

Mühəndislik üzrə məsləhət:

 • Texniki-iqtisadi əsaslandırma
 • Su təchizatı və sanitar sismetlərin dizaynı
 • Tikintiyə nəzarət
 • Maya dəyərinin hesablanması
 • Təftiş və su və sanitar sistemlərin yoxlanılması
 • Layihələrin idarəolunması və geniş miqyaslı su layihələri
 • İqtisadi analiz və araşdırma
 • Biznesin planlaşdırılması
 • Sosial sorğu