Sənaye infrastrukturu

Sənayə infrastrukturu obyektlərinin dizayn edilməsi zavod, anbar, qaraj, avtomobil təmiri mərkəzləri və anqar layihələrinin dizaynını nəzərdə tutur. Bu tip obyektlərin dizaynı zamanı fasiləsiz istehsal prosesini təmin etmək üçün müvafiq konstruksiya mühəndisliyinə diqqət ayrılması çox önəmlidir.

Şirkətimizin mütəxəssislərinin sənaye infrastrukturu layihələrinin dizaynı sahəsindəki zəngin təcrübəsi bizə müxtəlif miqyaslı və mürəkkəb obyektlərin dizaynın əminliklə və uğurla vaxtında yerinə yetirilməsi üçün imkan yaradır. Aşağıdakı sənaye obyektlərinin dizaynını həyata keçiririk:

 • Zavod və fabriklər
 • İstehsalat obyektləri
 • Müxtəlif tipli modul binalar
 • Enerji təchizatı obyektləri
 • Anbar binaları
 • Qarajlar
 • Emalatxanalar
 • Laboratoriyalar

Biz hansı xidmətləri həyata keçiririk?

Mühəndislik üzrə məsləhət:

 • Texniki-iqtisadi əsaslandırma
 • Torpağın yoxlanması
 • Konsept dizaynı
 • Detalların dizaynı
 • 3D dizaynı
 • Mexaniki, elektrik və santexnika mühəndisliyi
 • Tikintiyə nəzarət
 • Müəllif hüquqlarının qorunması
 • Maya dəyəri və kəmiyyət miqdarının hesablanması
 • Təftiş və yoxlama
 • Texniki uyğunluğun yoxlanması
 • Layihələrin idarəolunması
 • İstismar və texniki nəzarət

İnstitutsional məsləhət:

 • Sənədlərin təsdiqə hazırlanması
 • İqtisadi analiz
 • Biznes planlaşdırılması
 • Sosial sorğu