Təbii Ehtiyatlar

Şirkətimizin əsas ideyalarından biri sosial rifahın inkşafına yönəlmiş layihələri dəstəkləmək və bu məqsədlə aşadıdakıları əmin etməkdir :

  • Strategiya və tövsiyyələr
  • Ətraf mühitə təsirin hesablanması
  • Monitorinq
  • Hidrometeroloji layihələr
  • Kənd təsərrüfatı və qida layihələri